VPS Android Emulator 4-11-50

Bắt đầu từ
326,868đ/tháng
  • Quốc gia Germany
  • CPU 4 core
  • Memory 11 GB
  • 50 GB CEPH
  • Traffic 1 TB
  • IPV4 public
  • 24/7 DDoS Protection
  • Hệ điều hành Windows/Linux
  • Thời gian setup 24h - 48h
  • COUPON MBO***

VPS Android Emulator 6-20-100

Bắt đầu từ
456,868đ/tháng
  • Quốc gia Germany
  • CPU 6 core
  • Memory 20 GB
  • 100 GB CEPH
  • Traffic 1 TB
  • IPV4 public
  • 24/7 DDoS Protection
  • Hệ điều hành Windows/Linux
  • Thời gian setup 24h - 48h
  • COUPON MBO***

VPS Android Emulator 8-40-150

Bắt đầu từ
619,868đ/tháng
  • Quốc gia Germany
  • CPU 8 core
  • Memory 40 GB
  • 150 GB CEPH
  • Traffic 1 TB
  • IPV4 public
  • 24/7 DDoS Protection
  • Hệ điều hành Windows/Linux
  • Thời gian setup 24h - 48h
  • COUPON MBO***