VPS France 1-2-40

Bắt đầu từ
278,686đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Storage 40GB SSD MVMe
 • Bandwidth 250 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS France 2-4-80

Bắt đầu từ
468,686đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Storage 80GB SSD MVMe
 • Bandwidth 500 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS France 4-8-160

Bắt đầu từ
786,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Storage 160GB SSD MVMe
 • Bandwidth 1 Gbit/s
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***