VPS VN Tiny

Bắt đầu từ
115,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 0.5 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 1-1-20

150,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 1-2-20

185,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 2-2-20

205,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 2-4-20

245,000đ/tháng

 • GÓI ĐẶC BIỆT
 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Không áp dụng nâng cấp
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 3-3-20

265,000đ/tháng

 • CPU 3 core
 • Memory 3 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 3-4-60

325,000đ/tháng

 • CPU 3 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 60 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 4-4-20

295,000đ/tháng

 • GÓI ĐẶC BIỆT
 • CPU 4 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Không áp dụng nâng cấp
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 4-6-60

415,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 6 GB
 • Disk SSD 60 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 4-8-20

395,000đ/tháng

 • GÓI ĐẶC BIỆT
 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Không áp dụng nâng cấp
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 4-8-60

475,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 60 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

VPS VN 8-16-60

705,000đ/tháng

 • CPU 8 core
 • Memory 16 GB
 • Disk SSD 60 GB
 • 1 IP public
 • OS Windows/Linux
 • Băng thông 50 Mb/10 Mb
 • Thay IP 30K/lần
 • COUPON MBO***

Đổi IP VPS VN

30,000đ

 • Đổi IP VPS mới
 • Backup dữ liệu trước khi đổi IP

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Hỗ trợ thay đổi IP
 • Quét mã độc, virus
 • Khóa IP khi đăng nhập sai
 • Chặn remote từ nước ngoài