VPS AU 2-4-20

Bắt đầu từ
256,868đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB DDR4
 • Disk Space 20 GB NVMe
 • Bandwidth 1 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 2-8-35

Bắt đầu từ
328,686đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 8 GB DDR4
 • Disk Space 35 GB NVMe
 • Bandwidth 1.5 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 4-12-50

Bắt đầu từ
406,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 12 GB DDR4
 • Disk Space 50 GB NVMe
 • Bandwidth 2 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1