VPS Thailand 1-2-50

Bắt đầu từ
298,686đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Disk 50 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Traffic 1000GB
 • COUPON MBO***

VPS Thailand 2-3-30

Bắt đầu từ
235,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 3 GB
 • Disk 30 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Traffic 1000GB
 • COUPON MBO***

VPS Thailand 4-8-60

Bắt đầu từ
806,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk 60 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Traffic 1000GB
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP Sạch