VPS Spain 1-2-20

Bắt đầu từ
195,000đ/tháng

 • IP dân cư
 • CPU 1 core
 • Memory 2048Mb
 • Disk 20 GB
 • Bandwidth 6000 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Spain 2-2-30

Bắt đầu từ
220,000đ/tháng

 • IP dân cư
 • CPU 2 core
 • Memory 2048Mb
 • Disk 30 GB
 • Bandwidth 6000 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Spain 2-4-50

Bắt đầu từ
255,000đ/tháng

 • IP dân cư
 • CPU 4 core
 • Memory 4G
 • Disk 50 GB
 • Bandwidth 6000 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***