VPS US 1-2-20

Bắt đầu từ
150,000đ/tháng

 • CPU 1 core Intel E5
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 20 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Transfer 1TB/month @ 1Gbps
 • Thay IP 30k/lần
 • COUPON MBO***

VPS US 2-2-25

Bắt đầu từ
215,000đ/tháng

 • CPU 2 core share
 • Memory 2 GB
 • Storage 25 GB SSD
 • Free DDoS protection
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Bandwidth 1TB
 • COUPON MBO***

VPS US 2-4-20

Bắt đầu từ
230,000đ/tháng

 • CPU 2 core share
 • Memory 4 GB
 • Storage 20 GB SSD
 • Free DDoS protection
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Bandwidth 1TB
 • COUPON MBO***

VPS US 2-4-40

350,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 40 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Bandwith 2 TB
 • 10 Gbps DDOS Protection
 • Thay IP 30k/lần
 • COUPON MBO***

VPS US 3-5-60

Bắt đầu từ
350,000đ/tháng

 • CPU 3 core E5
 • Memory 5 GB
 • Disk SSD 60 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Transfer 3TB /m @ 1Gbps
 • Thay IP 30k/lần
 • COUPON MBO***

VPS US 4-4-50

Bắt đầu từ
456,868đ/tháng

 • CPU 4 core share
 • Memory 4 GB
 • Storage 50GB SSD
 • Free DDoS protection
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Bandwidth 1TB
 • COUPON MBO***

VPS US 4-4-80

Bắt đầu từ
526,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 80 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Bandwith 6 TB
 • COUPON MBO***

VPS US 4-8-60

600,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 60 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Bandwith 3 TB
 • 10 Gbps DDOS Protection
 • Thay IP 30k/lần
 • COUPON MBO***

VPS US 6-12-60

Bắt đầu từ
625,000đ/tháng

 • CPU 6 core E5
 • Memory 12 GB
 • Disk SSD 60 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Transfer 6TB /m @ 1Gbps
 • Thay IP 30k/lần
 • COUPON MBO***

VPS US 6-8-100

Bắt đầu từ
806,868đ/tháng

 • CPU 6 core share
 • Memory 8 GB
 • Storage 100GB SSD
 • Free DDoS protection
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Bandwidth 2TB
 • COUPON MBO***

VPS US 8-16-100

Bắt đầu từ
1,100,000đ/tháng

 • CPU 8 core E5
 • Memory 16 GB
 • Disk SSD 100 GB
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • Transfer 8TB /m @ 1Gbps
 • Thay IP 30k/lần
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Hỗ trợ thay đổi IP
 • Quét mã độc, virus
 • Khóa IP khi đăng nhập sai
 • Chặn remote từ nước ngoài