VPS Sweden 2-4-60

Bắt đầu từ
280,000đ/tháng

  • CPU 2 core
  • Memory 4 GB DDR4
  • Disk Space 60 GB NVMe
  • Bandwidth 5 TB
  • Hệ điều hành Windows/Linux
  • COUPON MBO***