VPS Taiwan 1-2

Bắt đầu từ
220,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB DDR4
 • Disk Space 30GB Pure SAS
 • Bandwidth 500 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Taiwan 2-4

Bắt đầu từ
265,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB DDR4
 • Disk Space 60GB Pure SAS
 • Bandwidth 2TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Taiwan 4-6

Bắt đầu từ
350,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 6GB DDR4
 • Disk Space 80GB Pure SAS
 • Bandwidth 2.5TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***