VPS GPU VN 4-4-50

Bắt đầu từ
680,000đ/tháng

 • Quốc gia Việt Nam
 • CPU 4 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 50 GB
 • GPU 1 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Bandwith 100Mb/10Mb
 • Hệ điều hành Windows Server 2019
 • COUPON MBO***

VPS GPU VN 4-8-50

Bắt đầu từ
830,000đ/tháng

 • Quốc gia Việt Nam
 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 50 GB
 • GPU 1 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Bandwith 100Mb/10Mb
 • Hệ điều hành Windows Server 2019
 • COUPON MBO***

VPS GPU VN 8-8-50

Bắt đầu từ
1,130,000đ/tháng

 • Quốc gia Việt Nam
 • CPU 8 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 50 GB
 • GPU 2 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Bandwith 100Mb/10Mb
 • Hệ điều hành Windows Server 2019
 • COUPON MBO***

VPS GPU VN 8-16-50

Bắt đầu từ
1,430,000đ/tháng

 • Quốc gia Việt Nam
 • CPU 8 core
 • Memory 16 GB
 • Disk SSD 50 GB
 • GPU 2 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Bandwith 100Mb/10Mb
 • Hệ điều hành Windows Server 2019
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1
 • Giả lập Android, ứng dụng và game đồ họa,…
 • Khả năng xử lý đồ hoạ và AI
 • UPTIME 99,9%