VPS US SALE 4-4-80

Bắt đầu từ
280,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 4096 MB
 • Disk SSD 60 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • Bandwidth 6000 GB
 • Hệ điều hành Windows 2022/Linux
 • COUPON MBO***

VPS US SALE 8-8-160

Bắt đầu từ
550,000đ/tháng

 • CPU 8 core
 • Memory 8192 MB
 • Disk SSD 160 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • Bandwidth 6000 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Yearly US 1-1-20

Bắt đầu từ
500,000đ/năm

 • CPU 1 core
 • Memory 1GB
 • Disk SSD 20 GB NVMe
 • Bandwidth 1500 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Random 2CPU 2Ram+

Bắt đầu từ
500,000đ/năm

 • CPU 1 core
 • Memory 1GB
 • Disk SSD 20 GB NVMe
 • Bandwidth 1500 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Yearly US 2-2-40

Bắt đầu từ
1,000,000đ/năm

 • CPU 2 core
 • Memory 2GB
 • Disk SSD 40 GB NVMe
 • Bandwidth 3000 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Yearly US 3-3-60

Bắt đầu từ
1,500,000đ/năm

 • CPU 3 core
 • Memory 3GB
 • Disk SSD 60 GB NVMe
 • Bandwidth 4500 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1