VPS MacOS 2-2-50

Bắt đầu từ
516,868đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 50 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS
 • COUPON MBO***

VPS MacOS 2-4-80

Bắt đầu từ
716,868đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 80 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS
 • COUPON MBO***

VPS MacOS 4-6-150

Bắt đầu từ
1,026,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 6 GB
 • Disk SSD 150 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS
 • COUPON MBO***

VPS MacOS 4-8-200

Bắt đầu từ
1,386,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 200 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS
 • COUPON MBO***