VPS Finland 2-4-50

Bắt đầu từ
235,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB DDR4
 • Disk Space 50 GB NVMe
 • Bandwidth 1 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Netherlands 2-2-30

Bắt đầu từ
220,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB DDR4
 • Disk Space 30 GB NVMe
 • Bandwidth 3 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Netherlands 4-12-50

Bắt đầu từ
406,686đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 12 GB DDR4
 • Disk Space 50 GB NVMe
 • Bandwidth 5 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Netherlands 4-16-75

Bắt đầu từ
478,686đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 16 GB DDR4
 • Disk Space 75 GB NVMe
 • Bandwidth 5 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Netherlands 6-24-100

Bắt đầu từ
656,686đ/tháng

 • CPU 6 core
 • Memory 24 GB DDR4
 • Disk Space 100 GB NVMe
 • Bandwidth 7 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Netherlands 8-32-125

Bắt đầu từ
828,686đ/tháng

 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB DDR4
 • Disk Space 125 GB NVMe
 • Bandwidth 8 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Netherlands 8-48-150

Bắt đầu từ
1,078,686đ/tháng

 • CPU 8 core
 • Memory 48 GB DDR4
 • Disk Space 150 GB NVMe
 • Bandwidth 10 TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1