VPS Canada 1-2-20

Bắt đầu từ
208,686đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Disk 20 GB SSD SATA
 • Bandwidth 100 Mbit/s
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Canada 2-4-80

Bắt đầu từ
468,686đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Disk 80 GB SSD NVMe
 • Bandwidth 500 Mbit/s
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Canada 4-8-160

Bắt đầu từ
786,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk 160 GB SSD NVMe
 • Bandwidth 1 Gbit/s
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1