VPS Slovekia 2-2-30

220,000đ/tháng

  • CPU 2 core
  • Memory 2 GB ECC
  • Disk SSD 30 GB NVMe
  • Port 1 Gbps
  • IPV4 - 1 PC
  • IPV6 - 50 PC
  • Traffic unlimited
  • Hệ điều hành Linux
  • COUPON MBO***