Livestream VPS US 2-2-40

Bắt đầu từ
268,686đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 40 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Traffic 20000GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Livestream VPS US 3-4-80

Bắt đầu từ
356,868đ/tháng

 • CPU 3 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 80 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Traffic 20000GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Livestream VPS US 4-8-100

Bắt đầu từ
526,868đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 100 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Traffic 20000GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Livestream VPS US 8-16-200

Bắt đầu từ
898,686đ/tháng

 • CPU 8 core
 • Memory 16 GB
 • Disk SSD 200 GB
 • IPV4 - 1 PC
 • Traffic 20000GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1