VPS Poland 2-2-20

230,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB ECC
 • Disk SSD 20 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • IPV6 - 50 PC
 • Traffic unlimited
 • Hệ điều hành Linux
 • COUPON MBO***

VPS Poland 4-6-60

395,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 6 GB ECC
 • Disk SSD 60 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • IPV6 - 50 PC
 • Traffic unlimited
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Poland 4-8-80

450,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB ECC
 • Disk SSD 80 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • IPV6 - 50 PC
 • Traffic unlimited
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Poland 6-10-90

600,000đ/tháng

 • CPU 6 core
 • Memory 10 GB ECC
 • Disk SSD 90 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • IPV6 - 50 PC
 • Traffic unlimited
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Poland 8-12-140

815,000đ/tháng

 • CPU 8 core
 • Memory 12 GB ECC
 • Disk SSD 140 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • IPV6 - 50 PC
 • Traffic unlimited
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Poland 10-14-160

1,090,000đ/tháng

 • CPU 10 core
 • Memory 14 GB ECC
 • Disk SSD 160 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • IPV6 - 50 PC
 • Traffic unlimited
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Poland 16-16-200

1,335,000đ/tháng

 • CPU 16 core
 • Memory 16 GB ECC
 • Disk SSD 200 GB NVMe
 • Port 1 Gbps
 • IPV4 - 1 PC
 • IPV6 - 50 PC
 • Traffic unlimited
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1