VPS Germany 1-2-20

החל מ
208,686đ/חודשי

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Storage 20GB SSD SATA
 • Bandwidth 100 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Germany 1-2-40

החל מ
278,686đ/חודשי

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Storage 40GB SSD MVMe
 • Bandwidth 250 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Germany 2-2-30

החל מ
255,000đ/חודשי

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB EEC DDR4
 • Disk Space 30 GB NVMe
 • TrafficUnlimited
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Germany 2-4-80

החל מ
265,000đ/חודשי

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Storage 80GB SSD MVMe
 • Bandwidth 500 Mbps
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Germany 4-8-160

החל מ
786,868đ/חודשי

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Storage 160GB SSD MVMe
 • Bandwidth 1 Gbit/s
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

כל רכישה כוללת בנוסף

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1